Hotel Rex Saigon blue and white Ashtray

Hotel Rex Saigon blue and white Ashtray

Regular price $48.00 Sale

4.5" diameter 

1.5" height